* Lưu ý: Dữ liệu tìm được có thể thay đổi do tra cứu trong thời gian thực !

Tìm thấy: 3 giường trống

STT
Khu nhà
Tòa nhà
Giới tính cho phép
Phòng
Giường
1 Khu nhà A (7 tầng) - CLC: Nam-Nữ Tầng 1 (CLC) Nữ 110 G 6
2 Khu nhà A (7 tầng): Nam-Nữ Tầng 6 Nam 604 G 2
3 Nhà D31 - CLC:Nam D31 (CLC) Nam 01-31 G 2